Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Svenska ishockeyförbundet / Stipendier / Helge Berglunds stipendiestiftelse

Helge Berglunds stipendiestiftelse

 

Helge Berglunds stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål är att till ungdomar inom idrottsrörelsen lämna understöd för att bereda dem tillfälle till utbildning och undervisning vid inhemska eller utländska idrottshögskolor eller därmed jämförliga undervisningsanstalter. I andra hand är stiftelsens ändamål att till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut.
Styrelsen för Helge Berglunds Stipendiestiftelse består av:

Ordförande: 
Anders Larsson

Ledamöter:
Peter Langley
Peter Forsberg
Tommy Boustedt, adjungerad

Ansökan - Lämnas in senast den 1 juni  Blankett

Ansökan skickas till:
Helge Berglunds stipendiestiftelse 
c/o Svenska Ishockeyförbundet 
Att: Peter Langley 
Box 5204 
121 16 Johanneshov

Under året har följande stipendier delats ut:

   
Viktor Jansson 20 000 kronor
Rebecca Höglund 20 000 kronor
   
    

 
Under länken nedan finner du möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material i stipendier och fonder.
Möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material.
För mer information och fler stipendier se www.rf.se