Reklam
    Hem / Svensk ishockey / Svenska ishockeyförbundet / Stipendier / Möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material

Möjligheter att erhålla anslag, bidrag och material

Nedan följer ett antal fonder och stiftelser som delar ut ekonomiskt stöd och stipendier. På Riksidrottsförbundets hemsida finns det fler exempel att söka ur.

Fonder

Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond
Kungliga Slottet, Högvaktsterrassen 1
111 30 Stockholm
Medel avsedda för
Stiftelsen delar ut ekonomisk stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Dock inte till enskilda personer, skolklasser eller företag.
Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.
Läs mer på www.gv90.a.se
Ansökan
Sista ansökningsdag 15 september.
Ansökan gör digitalt på: www.gv90.a.se

Folke Bernadottes Minnesfond
Malmgårdsvägen 63, 2tr
116 38 Stockholm
Tel: 08-662 25 05
Medel avsedda för
Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.
Läs mer på. www.folkebernadottesminnesfond.se
Ansökan
Till fonden, senast 15 februari respektive 15 september.
Ansökan görs digitalt via hemsidan www.folkebernadottesminnesfond.se

TRYGG:s 60-årsfond
Medel avsedda för
a) RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet.
b) Ungdomsledare (under 20 år) för vidareutbildning.
Läs mer på www.svenskidrott.se
Ansökan
Till resp. Distriktsidrottsförbund (DF) 1 september, alt till RF 1-oktober.
Ansökningsblankett finns på: www.svenskidrott.se
www.rf.se
Tel: 08-699 60 00 vx  

Helge Berglunds stipendiestiftelse
c/o Svenska Ishockeyförbundet
Att: Peter Langley
Box 5204
121 16 Johanneshov
Medel avsedda för
Att till ungdomar inom idrottsrörelsen lämna understöd för att bereda dem tillfälle till utbildning och undervisning vid inländska eller utländska idrottshögskolor eller därmed jämförliga undervisningsanstalter. I andra hand är stiftelsens ändamål att till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut.
Ansökan
Till stiftelsen senast 1 juni.
www.swehockey.se

Everth Svenssons Minnesfond
(Administreras av föreningen Riksidrottens vänner)
Medel avsedda för
Resestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning, inom sin idrottsgren.
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se
www.rf.se
Ansökan
Inga särskilda ansökningsformulär finns. Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2019.

Nils-Rune Nilsson
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö
Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se 

Olga och Gösta Olanders Minnesfond
Medel avsedda för
Stödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen.
Ansökan
Inga särskilda ansökningsformulär finns. Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2019.
Nils-Rune Nilsson
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö
Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se 

Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond
Kungliga slottet
Gun Lundbrink
107 70 Stockholm
Telefon: 08-402 61 30
Medel avsedda för
Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.
Ansökan
Ansökan görs digitalt via www.kungligafonder.se
Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast 1 april. 

RF:s /Svenska Spels elitidrottsstipendium
Medel avsedda för
Idrottsutövare på landslagsnivå som kombinerat sin idrott med yrkesinriktad utbildning (lägst halvfart) på högskolenivå eller vid fyllda 20 år även gymnasial nivå.
Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.
Ansökan
Läs mer hur du ansöker på: www.svenskidrott.se/Elitidrott/Elitidrottsstipendium
www.rf.se
Tel: 08-699 60 00 vx 

Edström-Ekelund- och Landeliusfonden,
(Administreras av föreningen Riksidrottens vänner)
Medel avsedda för
att ge svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Stipendierna söks vartannat år, jämt år.
Ansökan
Inga särskilda ansökningsformulär finns.
Ansökningar och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2019:

Nils-Rune Nilsson
Stenbitsvägen 11
181 30 Lidingö
Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: This is a mailto link
Läs mer på: www.riksidrottensvanner.se  

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Stöd ges i första hand till nya aktivitetsytor eller utökade aktivitetsytor men det finns även möjlighet att få stöd till energi- och miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsprojekt.
Ansökan sker i IdrottOnline, logga in på föreningens webbsida och klicka på fliken "Idrottslyftet".
Kontakta ditt distriktsidrottsförbund för mer information eller läs mer på www.svenskidrott.se 

 

Allmänna arvsfonden   
Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionshinder på deras egna villkor.
Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens satsning på barn och unga. Alla beslut och all verksamhet utgår från den.
Arvsfonden stödjer också utvecklingsprojekt inom områden som vi inte kan förutse i dag. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Sista ansökningsdag 31-december.
Läs mer www.arvsfonden.se/om-arvsfonden 

Mikael Victorys Stipendium  
För att hedra minnet av en kollega och vän har Elitdomarföreningen, EDF, instiftat ett stipendium i Mikael Victorys namn.
Stipendiet som delas ut årligen av Elitdomarföreningen i samarbete med Reebok/CCM Hockey ska tilldelas en linjedomare enligt följande kriterium:
- Linjedomaren kan inte söka stipendiet själv utan måste bli föreslagen av någon inom hockeyvärlden, exempelvis av en supervisor, domarkollega, ledare med flera
- Linjedomaren ska vara en god kamrat både på och vid sidan av ishockeyn
- Linjedomaren ska ha framtidsvisioner och ett genuint intresse för ishockeyn
- Linjedomaren får högst tillhöra division 1 då högre serier sponsras av andra utrustningsleverantörer
Ansökan ska innehålla:
- Namn på föreslagen linjedomare
- Vilken domarklubb linjedomaren tillhör
- Motivering på max en A4
- Namn på den som nominerar
Varje ansökan ska vara underskriven och innehålla ort samt datum för ansökan
Sista dag att ansöka om stipendiet är den 1 februari 2020. Stipendiet delas under kommande säsong i samband med en SHL-match.
Ansökan skickas till:
Roland Lundqvist
Solavägen 12
571 72 Ormaryd
Alt. via mail
This is a mailto link

Skodas Hockeyfond
En av svensk hockeys största sponsorpartners, bilföretaget Skoda, avsätter en miljon kronor till ungdomshockeyn genom den nystartade Hockeyfonden. Från och med nu kan föräldrar, ledare och andra engagerade, söka pengar till allt från en skottramp eller slipmaskin till läkarväska eller komma-igång kit.
De klubbar som vill söka pengar ur Hockeyfonden fyller i en ansökan på fondens hemsida, Hockeyfonden.se. Varje månad väljer sedan en jury ut de ansökningar som beviljas pengar. I juryn ingår bland andra Ishockeyförbundets utvecklings- och landslagschef Tommy Boustedt och bröderna Sedins föräldrar, Tommy och Tora. Förutom den miljon som Skoda har avsatt tillför företaget ytterligare 20 kronor för varje person som ”gillar” fonden på hemsidan.
Hockeyfonden är en långsiktig satsning och målet att fylla på med ytterligare pengar och öppna upp för nya ansökningar även nästa säsong.
Ansök www.hockeyfonden.se

 

Det finns även information och tips om hur man ansöker om stipendier här: http://www.stipendielistan.se/