Reklam
    Hem / Förening / Information / Rekreationsishockey / Mångfald inom ishockey

Mångfald inom ishockey

För att våra nyanlända skall få hjälp att komma in i föreningslivet!

Intervju med Västervik IK:s Torbjörn Klasson

Berätta om ert projekt "VIK för alla"

"Tanken är att öppna dörrarna till ishockeyns värld. Att alla oavsett härkomst, inkomst eller handikapp skall få möjligheten att få prova på hockey och skridskoåkning. Integrationsdelen är ett arbete för att våra nyanlända skall få hjälp att komma in i föreningslivet och lättare få en fot in i samhället. Det har i sin tur lett till att vi startat ett lag som kallas Team Habibi."

Hur har projektet sett ut?

"Vi har ett samarbete med skolorna där vi på individnivå samt gruppnivå hjälper våra nyanlända med skridskoåkning vilket har väckt intresset att komma hit även på fritiden för att få mera istid.

Team Habibi är ett gäng från ett HVB-hem som jag haft äran att jobba med på en uppvisningsmatch. Vi hade 10 personer som vågade sig på full utrustning. Matchen slutade 6-10 men förlusten sved inte, utan dem frågade när får vi köra nästa gång. "

Har ni fått något ekonomiskt stöd?

"Vi har ansökt om bidrag från kommunen och fått 125 000 som ska täcka en del av ledararvoden istider lokalhyra samt utrustning men det täcker inte allt. En del söker man från sisu samt idrottslyftet. Tack vare samarbetet med skola så har vi även kunnat låna skridskor där men som det är med alla samarbete krävs det ju att man kan låna ut sin egen utrustning så det gäller att köpa in lånegrejer."

Hur ser framtiden ut?

"Målet är att bredda föreningens verksamhet och att nyanlända ska bli en del av den för att lättare komma in i samhället. Förhoppningsvis kan vi köra flera matcher utanför Västervik mot andra lag som ligger på samma nivå."