Reklam
    Hem / Förening / Information / Licensregler för föreningar

Licensregler för föreningar

SKILJENÄMNDENS UPPDRAG

Svenska Ishockeyförbundets styrelse har genom beslut den 21 augusti 1993, den 4 september 1995 samt den 11 december 1998, fastslagit följande reglemente för förbundets skiljenämnd enligt § 1:15 förbundsstadgarna. Ändringar i reglementet som beslutats den 11 december 1998, tillämpas endast på skiljeförfaranden som påkallats efter detta datum.
Reglemente för Svenska Ishockeyförbundets skiljenämnd

Licensnämnd för SHL, HockeyAllsvenskan och HockeyEttan

UPPDRAG

Svenska Ishockeyförbundets liganämnd inhämtar information om och granskar SHL-föreningarnas ekonomi. Liganämnden fattar sedan beslut om SHL-föreningarna och dess arenor är godkända för spel i SHL.
Reglemente

UPPDRAG

Svenska Ishockeyförbundets allsvenska nämnd inhämtar information om och granskar HockeyAllsvenska föreningarnas ekonomi. Allsvenska nämnden fattar sedan beslut om HockeyAllsvenska föreningarna och dess arenor är godkända för spel i HockeyAllsvenskan.
Reglemente

UPPDRAG

Svenska Ishockeyförbundets liganämnd inhämtar information om och granskar HockeyEttanföreningarnas ekonomi. Liganämnden fattar sedan beslut om HockeyEttanföreningarna är godkända för spel i HockeyEttan. 
Reglemente 
Protokollsunderlag