Reklam
    Hem / Förening / Anläggningar / Idétävlingen Framtidens idrottsanläggning är nu avgjord!

Idétävlingen Framtidens idrottsanläggning är nu avgjord!

Svenska Ishockeyförbundet i samarbete med Sveriges Arkitekter och Riksidrottsförbundet har under hösten genomfört en idétävling för landets arkitektstudenter om framtidens idrottsanläggning för ishockey och skridskoåkning. Nu är tävlingen avgjord!

Ishockeyförbundet har sedan ett par år tillbaka arbetat aktivt med att lyfta anläggningsfrågan utifrån olika perspektiv. För drygt ett år sedan publicerades bland annat riktlinjesdokumentet ”Den aktiva anläggningen – mer än bara isen” som syftar till att beskriva hur ishockeyn ser att nya anläggningar bygg men också hur befintliga ishallar kan utvecklas.

-  Det är viktigt i det fortsatta arbetet skapa mötesplatser där våra barn och ungdomar trivs och vill vara på för både locka nya och fler aktiva, men också för att behålla de utövare vi har, beskriver Göran Tidström, ordförande anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet. 

Den aktiva anläggningen karaktäriseras av:

  • Tillgänglighet
  • Flexibilitet
  • Mötesplats för alla
  • Inbjudande och trivsamma gränszoner
  • Ytor för rörelse – spontanidrott och organiserad träning
  • Grön och hållbar ekonomiskt 

 Mot bakgrund av debatten om bristen på isytor och anläggningar för skridskoåkning i Sverige är det viktigt att lyfta in nytänkande och kreativa idéer och lösningar i anläggningsdiskussionen. Under hösten genomfördes därför idétävlingen Framtidens idrottsanläggning, ishockey & skridskoåkning. Utgångspunkten för tävlingen var just de underlag och begrepp som karaktäriserar Den aktiva anläggningen.

-       Arkitektstudenter är de som i framtiden ska rita städer och dess innehåll. Att de i sin utbildning får en förståelse för idrott och skridskoidrotten anser Ishockeyförbundet vara viktig. Att då skapa ett intresse för idrottsanläggningen och förstå platsens betydelse i samhället är också avgörande, beskriver Tommy Boustedt, generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet.

Syftet med tävlingen har varit att stimulera kreativt tänkande och nya idéer för att utveckla idrottsanläggningens betydelse i samhället. Tävlingen har också syftat till att belysa hur idrottsanläggningar kan kombineras med andra viktiga funktioner för att skapa en ökad ekonomisk genomförbarhet.

Ett brett intresse!

Totalt inkom 21 tävlingsförslag från närmare 50 studenter från landets olika arkitektutbildningar. Tävlingsjuryn som bestod av arkitekter, en fastighetsutvecklare, en forskare samt representanter från ishockeyn och Riksidrottsförbundet beskriver att förslagen överlag håller en väldigt hög nivå. Tävlingsuppgiften har varit relativt omfattande och komplex för att vara riktade till studenter och man kan se att studenterna har lagt oerhört mycket tid och engagemang i förslagen, något som gjorde processen att utse vinnare väldigt utmanande men rolig, beskrivs i tävlingsutlåtandet.

Bästa helhet
Det vinnande förslaget för Bästa helhet blev Stadshall skapat av Fabian Reppen och Samuel Vilson från Chalmers Tekniska Högskola och KTH Arkitektur.

 Utdrag från juryns motivering: Stadshall är en tydligt offentlig byggnad i den urbana kontexten. Med en inbjudande öppenhet upplevs byggnaden som ett medborgarhus som bjuder in olika målgrupper, med ishallen i centrum. Förslaget kombinerar vacker arkitektur med realistiska och genomarbetade lösningar där ytor för föreningsidrott, spontanaktivitet och ytor att ”hänga på” håller ihop byggnaden.  

Kreativ & nytänkande idé
Två förslag fick också utmärkelser för särskilt kreativa och nytänkande idéer. TEK-Centralen framtaget av Olle Johnsson och Elias Sandberg från Chalmers Tekniska Högskola samt Isparken av Axel Svenstam, Elias Brulin, Thomas Åström och Karl Warrol.


TEK-Centralen
Ett vackert och stämningsfullt idéförslag som visar hur ett existerande bergrum kan transformeras till ett underjordiskt skridskopalats. Förslaget visar ett exempel i direkt anslutning till en tunnelbaneperrong, en idé som kan inspirera Stockholm när staden bygger ut sin tunnelbana.

Isparken
Ibland är det enkla det svåra. Isparken visar en lekfullhet genom att kombinera en mix av spontan- och föreningsidrott på ett nytänkande sätt. Isparken redovisar olika typer av spontanidrott till den traditionella ishallen. Förslagets styrka är dess lekfulla utemiljöer som tilltalar alla åldrar och ändrar karaktär och funktion över året. Ishallen upplevs som välkomnande tack vare öppenhet mellan ute och inne där ingen lämnas utanför.

Läs hela tävlingsutlåtandet här.

 Utställning

Tävlingsförslagen kommer att ställas ut i Idrottens Hus, Stockholm den 1–15 mars för allmänheten och andra idrotter att ta del av framtidens idrottsanläggning. Vidare kommer tävlingsförslagen ställas ut med övriga evenemang som Svenska Ishockeyförbundet arrangerar.