Reklam
Reklam
    Hem / Förening / Information / Licensregler för föreningar

Licensregler för föreningar

Licensnämnd för SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan

UPPDRAG

Svenska Ishockeyförbundets Licensnämnder inhämtar information om och granskar ekonomin i föreningarna i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och HockeyEttan. Det finns två Licensnämnder – dels Licensnämnden för SHL/SDHL/HA, samt Licensnämnden för HE. Nämnderna ska självständigt granska föreningarnas ekonomi och organisation och ta beslut om att bevilja licens för spel i respektive serie.

Gällande dokument hittar du här intill.

APPELLATIONSNÄMNDEN

Appellationsnämnden är Ishockeyförbundets överklagningsorgan i licensärenden som avgjorts av Licensnämnden för SHL, HA och SDHL tillika Licensnämnden för HE.

Appellationsnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

Gällande dokument hittar du här intill.