Reklam
    Hem / Förening / Anläggningar

Anläggningar

”Regelbok Ishallar 2020-2021” är Svenska Ishockeyförbundets (SIF) officiella regelbok för anläggningar 
där ishockey spelas och gäller för all svensk ishockey. 

Från och med säsongen 2020/2021 kommer ”Regelbok Ishallar” att revideras årligen.

”Regelbok Ishallar 2020-2021” finns att ladda ned här intill, inklusive kompletterande och förtydligande skrivelser enligt:

  • Kravsammanställning Arenaklassificering
  • Besiktningsprotokoll
  • Goal Pegs specifikation
  • Flexsarg specifikation
  • Regler & Riktlinjer TV-Kamerapositioner Arenor

Antalet arena-/ishallskategorier ändrats från tidigare nio (9) till fem (5) - Arena, Förbundshall, 
Publikhall, Träningshall samt Isyta se vidare i ”Kravsammanställning Arenaklassificering”.

I Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) finns det tre paragrafer med beröring på anläggningen,

TB §1:3, §11, §12:1.  TB som Seriebestämmelserna (SB) – specificerar seriesystemets krav på anläggningen (du hittar dem i röda rutan under den här texten)

En anläggning skall vara certifierad/klassificerad för att match arrangerad av SIF eller Distriktsförbund skall kunna genomföras. Certifikatet är ett bevis på att anläggningen uppfyller de ställda kraven i regelverket. Certifieringen genomförs av förbundets Besiktningsgrupp. För anläggningar, klassade ”Arena”, där det spelas SHL och/eller HA sker besiktning varje säsong för övriga anläggningar görs besiktning var tredje säsong. 

I händelse av att en anläggning i samband med besiktning underkänns, inte blir certifierad/klassificerad, fårinte matcher genomföras i/på anläggningen innan bristerna/avvikelserna åtgärdats