Reklam
Reklam
    Hem / Förening / Anläggningar

Anläggningar

Regelboken för ishallar som tidigare gått under namnet ”Regelbok Ishallar” har till kommande säsong (2021/2022) genomgått en omfattande översyn och inte minst fått ett nytt namn – ”Regelbok Anläggningar 2021- 2022”.

”Regelbok Anläggningar 2021-2022” är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för anläggningar där ishockey spelas.

Regelboken är fastställd av Svenska Ishockeyförbundets styrelse och innehåller samtliga regler för anläggningar för samtliga serier, från SHL till yngsta ungdomsserie, som administreras av Svenska Ishockeyförbundet eller dess regions-/distriktsförbund.

Regelboken kommer att uppdateras årligen och finns att ladda ned här intill.

En anläggning skall vara certifierad/klassificerad för att match arrangerad av SIF eller Regions-/Distriktsförbund skall kunna genomföras. Certifikatet är ett bevis på att anläggningen uppfyller de ställda kraven i regelverket. Certifieringen genomförs av förbundets Besiktningsgrupp.

För anläggningar, klassade ”Arena”, där det spelas SHL och/eller HA sker besiktning varje säsong för övriga anläggningar görs besiktning var tredje säsong. 

I händelse av att en anläggning inte blir certifierad/klassificerad, får inga matcher genomföras i/på anläggningen innan bristerna/avvikelserna åtgärdats.