Reklam
Reklam
    Hem / Förening / Anläggningar / Idrottsanläggningar – en förutsättning för svensk ishockey

Idrottsanläggningar – en förutsättning för svensk ishockey

Idrottsanläggningar och ytor för idrott är en förutsättning för svensk idrotts världsunika föreningsmodell. För ishockey är isen och ishallen det primära för att barn och ungdomar ska få lära sig åka skridskor och spela ishockey.

Idag kan vi presentera en uppdaterad version av Bygga ishall, ett dokument till er som förening, kommun eller representerade samhällsaktörer vill lära er om hur en ishall ska byggas och fungera på bästa sätt - både ur ett tekniskt, kravmässigt och ekonomiskt perspektiv.

En ishall är inte som vilken annan byggnad vi oftast vistas i. Ishallen ska till skillnad från en vanlig byggnad bibehålla ett kallt inomhusklimat, det ställer också en hel del krav på byggnaden. För att undvika att engagemang och kapital försvinner av ”vanliga” misstag i ert ishallsprojekt har Svenska Ishockeyförbundet tagit fram Bygga Ishall.

Ni som planerar att bygga en ishall ska genom Bygga ishall ges ett faktaunderlag som leder till att ishallen passar den verksamhet som planeras på bästa sätt, både i dag och på sikt. Vi från Svenska Ishockeyförbundet vet att ju fler ishallar som byggs desto fler barn och ungdomar lockas till ishockey och skridskoidrotten. Kvantiteten ishallar är dock inte allt, ambitionen Svensk Ishockey har är att bli en större samhällsbyggare. För oss innebär det bland annat att våra ishallar ska vara inbjudande, trivsamma, inkluderande och tillgängliga idrottsmiljöer som inte bara tillfredsställer de behov som finns i dag utan också skapar en efterfråga över tid.

En inbjudande och trivsam ishall tillsammans med en engagerande ishockeyförening attraherar ofta många utövare vilket innebär att verksamhet växer med åren. Det är därför särskilt viktigt att ni i er ishallsprojektet ser över hur ytor på sidan av isen, både i och utanför isen, kan stimulera till möten och främja till lek och aktivitet. Efterfrågan på istider blir större, lag avancerar i seriesystem och krav på anläggningens standard kan också därmed bli högre. I de högre speldivisionerna ställs också högre krav på hur ishallen ska vara utformad. Ishockeyförbundet ställer krav framförallt ur ett brukar- och besöksperspektiv.

Vi eftersträvar att de som utövar eller besöker en ishall alltid ska befinna sig i en trygg och säker idrottsmiljö där idrottens värden av gemenskap och glädje står i fokus. Tävlingens evenemang är ett viktigt perspektiv både för ishockeyns del, men också för föreningarnas möjligheter att locka fler och nya besökare som kan vara allt från barn och ungdomar till kommunens privata aktörer.

Hur en ishall kommer till kan variera beroende på hur frågan drivs i kommunen. Klubbansvariga, föräldrar, tränare är ofta med och driver fram hallens etablering och en stor del av arbetet är att påverka de lokala politikerna så att kommunen ser hockey som en prioriterad sport. De kontaktnät som engagerade personer har i kommunen når ofta till det lokala näringslivet och det skapar en möjlighet för delfinansiering av en idrottsanläggning. Lobbingarbetet är en viktig del i att arbetet med nya ishallar är framgångsrikt. Det påverkar beslutsfattare i kommunen, i företag, i stiftelser och leder till en bättre finansierad hall. Anläggningen påverkar idrottandet!

Här hittar du den uppdaterade versionen av Bygga ishall

Göran Tidström
Ordförande Anläggningskommittén, Svenska Ishockeyförbundet