Reklam
Reklam
  Hem / Förening / Anläggningar / Svenska Ishockeyförbundet inbjuder till Regionträff år 2022

Svenska Ishockeyförbundet inbjuder till Regionträff år 2022

Regionträffen kommer att bli en vidareutbildning och fördjupning för samtliga deltagare.

Under två dagar kommer du att få många intressanta tips, nya kunskaper och nya regler gällande ishallar. Kommer även att presenteras nyheter på ismaskiner och annan utrustning.

Linköping SAAB Arena 29-30 Mars 2022
Karlstad Löfbergs Arena 5-6 April 2022

Boka din plats här >

Syftet

Deltagarna skall få en inspiration för sin arbetsmiljö och hur det går att förbättra den. Det gäller allt från nya ismaskiner till hur det går att spara energi på den egna anläggningen.

Med enkla medel går det att spara 10 000 tals kronor i minskade energikostnader.

LED belysning diskuteras flitigt men vilka krav skall man ställa vid inköp.

Praktiska moment som vilka material som är lämpligt för isreklam och hur ser framtiden ut gällande isreklam kommer att demonstreras.

Vilka krav skall vi ställa när vi skall upphandla en ny ismaskin?

Innehåll bl.a.

 • Avfuktning i en ishall Hur skall man effektivisera avfuktningen av en ishall och vilken fuktighet bör det vara i en ishall.

 • Användning och slipning av knivar Vad skall man tänka på vid användning av knivar till ismaskin samt hur skall vi för få den finaste isen.

 • Isreklam Vilka materialkrav skall man ställa på isreklam och hur lägger man den effektivast.

 • Nyheter ismaskiner och annan utrustning Leverantörerna visar upp sina produktnyheter

 • Regelnyheter Vilka nya förändringar har det kommit samt kommer gällande befintliga ishallar.

 • Besiktningsgruppen Vilka är de vanligaste anmärkningarna vid besiktningar och hur förebygger vi dessa.

 • LED belysning Vilka krav skall man ställa vid byte till LED och vilka besparingar går att göra.

 • Isläggning Hur skall man lägga den perfekta isen. Många skolor finns det och kommer vi att redogöra för några.

 • Kylsystem Hur går det att effektivisera kylsystemet och vilka besparingar går det att göra.

 • Kalk i läggvattnet Genom att minska kalkmängden i läggvattnet kan vi ha högre köldbärartemp och samtidigt få bättre is. Därigenom minska anläggningens kostnader avsevärt.

 • Anbudsförfrågan Hur skall en bra anbudsförfrågan se ut för att vara heltäckande och neutral.

 • Rening av läggvattnet. Återanvändning och rening av läggvattnet/isskrapet.Bättre för kvalitén på läggvattnet och miljön

Kontakt

Peter Mågård
Anläggningskommittén
Svenska Ishockeyförbundet
This is a mailto link
070-318 21 99 / 070-303 72 22