Reklam
    Hem / Förening / April 2021 / Ändrade datum för ansökan om kompensationsstöd

Ändrade datum för ansökan om kompensationsstöd

I slutet av förra veckan kom regeringen med besked om ytterliggare stöd till idrotten på 1 miljard kronor. Med anledning av detta gör RF vissa förändringar kring kompensationsstödet.

Den kommande ansökningsperioden skjuts fram. Idrottsföreningar och förbund kommer att ansöka om stöd från 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (istället för 15 april–26 april).

Perioden som stödet avser utökas med två månader. Idrottsföreningar kommer att ansöka om stöd för perioden 1 januari till och med 30 april (istället för januari och februari).

Liksom tidigare ansöker idrottsföreningar om stöd för ekonomiska konsekvenser av corona. Ansökan görs inloggad i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att ansöka behöver du vara registrerad i IdrottOnline som Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare.

Mer om kompensationsstödet