Reklam
    Hem / Förening / Hockeykonsulenterna genomför digitala föreningsbesök

Hockeykonsulenterna genomför digitala föreningsbesök

I februari genomför Hockeykonsulenterna digitala utbildningar på temat ”Anpassad träning under pandemin”. #hockeyhemma har intervjuat Hockeykonsulent Anders Ottosson för att höra hur deras arbete fortgår under pandemin.

Hej Anders, hur ser ert arbete ut i dessa speciella tider?

Ja, det är som för alla, väldigt annorlunda och vi behöver också anpassa oss efter den verkligheten. Vi genomför därför i detta nu digitala utbildningsbesök via Teams med våra föreningar.

Hur upplever ni att föreningarna har arbetat och arbetar under pandemin?

Vi kan konstatera att det görs ett fantastiskt arbete runt om i föreningarna och man finner nya vägar för att anpassa verksamheten för att hålla igång spelarna.

Kan du berätta lite om det temat för utbildningskvällarna?

Temat för utbildningskvällarna syftar till att fortsätta inspirera tränarna till att bedriva bra träning. Genom att bidra med tips och idéer samt övningar off-ice och på is. Utbildningen ska inspirera till att träna på bra saker men i ett corona-anpassat format.

Områden som vi jobbar med under kvällarna är, information om pandemisäker träning, förslag på off-ice pass med såväl klubbteknik, skott som fysiska grundegenskaper. På is exemplifierar vi en del övningar och förslag på stationsträningar.

Vi vill även trycka på tävlingen, som är en viktig ingrediens i avsaknaden av matcher. Det är också viktigt inför en återgång till de enskilda matcher som kommer att startas upp i delar av landet för åldersgrupperna 2005 och yngre.

Utifrån de restriktioner som råder, vilka effekter får det för föreningarnas arbete?

Tyvärr får vi tydliga indikationer från flera av våra klubbar att det krävs mycket för att hålla uppe motivationen för våra spelare födda 2004 och äldre. Här råder till viss del bristande motivation och mycket beroende på att de inte har haft möjligheten att träna på is. Vi får verkligen hoppas att det kommer lätta för detta ålderssegment, så de också kommer igång med sin isträning i små grupper och träna på ett ansvarsfullt sätt för att minska smittspridningen.

Till sist, vad vill du skicka för budskap ut till våra föreningar?

Återigen, kan jag konstatera att de flesta föreningar har gjort och gör ett kanonjobb med att hålla igång verksamheten. Vi lyfter på hatten och beundrar deras arbete i föreningarna för våra hockeyspelande ungdomar. Fortsätt med ert fantastiska arbete!

De digitala föreningsbesöken fortgår, kontakta ansvarig i din förening för att få koll på när ni bokat in ert digitala utbildningstillfälle.

Har du hittat till vår webbplats #hockeyhemma? Här samlar vi goda exempel på vad som görs hemma och runt ishallarna i hela Sverige på temat #hockeyhemma. Du kan också vara med och tävla i quiz, spela matchbingo och ta del av föreläsningar av olika slag. Välkommen >