Reklam
Reklam
    Hem / Förening / Fler föreningar än någonsin anmälda till Tre Kronors Hockeyskola

Fler föreningar än någonsin anmälda till Tre Kronors Hockeyskola

Inför säsongstarten av Tre Kronors Hockeyskola kan SIF konstatera att föreningsengagemanget växer och är större än någonsin. Hela 271 föreningar är anmälda att arrangera hockeyskola för de allra yngsta.

Hockeyskoleverksamheten är för de allra flesta den första kontakten med ishockeyn, föreningslivet och att spela ishockey under mer organiserade former. Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de allra yngsta där fokus är glädje, lek och att få lära sig grunderna inom ishockeyn.

- Lyckas vi, tillsammans med våra föreningar, att ge flickor och pojkar en riktigt bra första upplevelse av att spela ishockey så lägger det grunden för deras intresse för vår idrott. Och om motivationen till att spela ökar, bidrar det i förlängningen till att de väljer att stanna längre inom ishockeyn. För att lyckas med det krävs det såklart att varje föreningar har ledare och utvecklingsmiljöer där man ser värdet i att möta varje barn och göra deras första upplevelse riktigt, riktigt bra. Därför känns det inspirerande att så många föreningar nu vill arrangera hockeyskolan, säger Anders Wahlström, Utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet.

 

271 föreningar

Inför säsongen 2021/2022 kan Svenska Ishockeyförbundet konstatera att engagemanget för att arrangera Tre Kronors Hockeyskola är rekordhögt. Vi har en stadig stigande siffra av antalet föreningar som deltar och inför säsongen är hela 271 föreningar anmälda. Det innebär att ännu fler flickor och pojkar kommer att få möjlighet att få en riktigt bra start på sitt ishockeyspelande.

- Att det är så många föreningar som kommer att arrangera TKH den här säsongen är fantastiskt roligt. Jag hoppas och tror att det är ett resultat av att vi försökt jobba lite mer offensivt med att visa på fördelarna med att registrera sin förenings hockeyskola på trekronorhockeyskola.se och därmed koppla den mot vårt licensregister (TSM).

Svenska Ishockeyförbundet ser att de föreningar som erbjuder flickor en egen verksamhet också är de föreningar som enklast och snabbast kommer in i seriespel med rena flicklag efter Tre Kronors Hockeyskola.

- Vi jobbar just nu intensivt med en rejäl satsning på att få fler flickor att börja och fler flickor att fortsätta spela ishockey högre upp i åldrarna. Detta inom ramen för Svensk ishockeys dam- och flicksatsning 2021–2030 där vi jobbar parallellt med tre områden; tillväxt, utveckling och prestation. När det kommer till tillväxt så vet vi idag att de föreningar som erbjuder flickor en möjlighet att redan från start få spela i homogena flickgrupper också är de föreningar som klarar att sätta rena flicklag i seriespel. Något som även underlättas av det nya spelformerna inom barnishockeyn.

- Jag hoppas nu att alla föreningar ser till att de barn och ledare som deltar får ha riktig kul och att man försöker göra varje tillfälle så roligt och trivsamt som det bara är möjligt. Då kommer barnen och föräldrarna sannolikt tillbaka nästa träning och nästa säsong, avslutar Anders.

Hitta din förening på www.trekronorshockeyskola.se