Reklam
    Hem / Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen


Förbundsstyrelsens uppdrag

Svenska Ishockeyförbundets styrelse är förbundets högsta beslutande organ när årsmöte/extra årsmöte inte är sammankallat. SIF-styrelsen har i uppdrag att verka för att uppfylla svensk ishockeys övergripande mål:
- Att främja ishockeyidrotten i landet
- Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov
- Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar
- Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitét
- Att värna om det betydelsefulla ideella arbetet

StyrelsenSvenska Ishockeyförbundets Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
+4684490418
Adjungerad generalsekreterare
+4684490402
Adjungerad sekreterare

Hedersledamöter
Hedersordförande
Hedersledamot
Hedersledamot
Hedersledamot
Hedersledamot
+46704450450
Hedersledamot