Senast uppdaterad: 22-12-21 av Per Ängvald
Björn Andersson Vice ordförande
Claes E Hallqvist Sekreterare
Göran Hermansson
Henry Nordlund
Inga-May Forslund Adjungerad