Reklam
    Hem / Rekordantal föreningar arrangerar Tre Kronors Hockeyskola

Rekordantal föreningar arrangerar Tre Kronors Hockeyskola

Inför säsongen 2020/2021 står det klart att föreningsengagemanget kring Tre Kronors Hockeyskola är större än någonsin.

Hockeyskoleverksamheten är för de allra flesta den första kontakten med ishockeyn, föreningslivet och att spela ishockey under mer organiserade former. Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de allra yngsta där fokus är glädje, lek och att få lära sig grunderna inom ishockeyn. Anders Wahlström, barn-och ungdomsansvarig berättar mer.

- Lyckas vi, tillsammans med våra föreningar, att ge flickor och pojkar en riktigt bra första upplevelse av att spela ishockey så lägger det grunden för deras intresse för vår idrott. Och om motivationen till att spela ökar, bidrar det i förlängningen till att de väljer att stanna längre inom ishockeyn. För att lyckas med det krävs det såklart att varje föreningar har ledare och utvecklingsmiljöer där man ser värdet i att möta varje barn och göra deras första upplevelse riktigt, riktigt bra. Därför känns det inspirerande att så många föreningar nu vill arrangera hockeyskolan, säger Anders.

259 föreningar och nästan 1040 utbildade ledare

Inför säsongen 2020/2021 kan Svenska Ishockeyförbundet konstatera att engagemanget för att arrangera Tre Kronors Hockeyskola är rekordhögt. De senaste åren har cirka 200 föreningar anmält intresse för hockeyskolan men inför säsongen är hela 259 föreningar anmälda. Det innebär att nästan 1040 ledare kommer att utbildas via Svenska Ishockeyförbundets hockeykonsulenter runt om i landet.

- Att det är så många föreningar som kommer att arrangera TKH den här säsongen är fantastiskt roligt. Jag hoppas och tror att det är ett resultat av att vi försökt jobba lite mer offensivt med att visa på fördelarna med att registrera sin förenings hockeyskola på trekronorhockeyskola.se och därmed koppla den mot vårt licensregister (TSM).

Under föregående säsong lanserade Svenska Ishockeyförbundet Hemmaplansmodellen, en vägvisare för tränare, föreningar och föräldrar med målet att skapa ett livslångt intresse för ishockey men även personlig utveckling och prestationer i världsklass.

- Hockeyskolan är en viktig del av helheten som vi kallar Hemmaplansmodellen. Från första dagen ett barn sätter sin fot i ishallen ska de känna sig som hemma. För att det ska bli så, så krävs det föräldrar, tränare, föreningar och förebilder som stöttar på rätt sätt i rätt tid. Genom att sprida kännedom om Hemmaplansmodellen runt om i landet så vill jag tro att föreningar också insett att ett bra rekryteringsarbete är en självklar del i att skapa en välkomnande och trivsam föreningsmiljö och kanske är det en anledning till att vi nu ser ett ökat intresse hos föreningarna.

- Jag hoppas nu att alla föreningar ser till att de barn och ledare som deltar får ha riktig kul och att man försöker göra varje tillfälle så roligt och trivsamt som det bara är möjligt. Då kommer barnen och föräldrarna sannolikt tillbaka nästa träning och nästa säsong, avslutar Anders.

 

 

Anmäl ditt barn till Tre Kronors Hockeyskola via den här länken