Huvudsponsor Svenska Spel

Våra Hockeykonsulenter

Övre raden från vänster: Nizze Landén, Ulf Hall, Oskar Larsson, Linus Fagemo, Pär Karlsson, Mikael Rundgren. Nedre raden från vänster: Markus Korpinen, Göran Lindblom, Anders Eriksén, Anders Lundqvist, Christian Karlsson, Anders Ottosson.

Svenska Ishockeyförbundet har 11 stycken anställda "Hockeykonsulenter" som i huvuddelen av sitt uppdrag besöker varje förening med ungdomsverksamhet en till två gånger per säsong. Dessa utbildningsbesök innehåller olika teman med syftet att utveckla svensk ishockey. 

Hockeykonsulenternas teman arbetas fram och beslutas av spelarutvecklingsansvarig i samarbete med hockeykonsulenterna och våra förbundskaptener.

Våra 11 hockeykonsulenters uppdrag är att ”Utveckla och höja nivån på svensk barn- ungdoms- och juniorhockey i ett nära samarbete med föreningarna”. 

Till vänster kan du läsa mer om varje Hockeykonsulent.

Senast uppdaterad: 22-09-07 av Administrator