Reklam
    Hem / Tränare / Utveckling / Utvecklingstips / Uffes utvecklingstips / Uffes utvecklingstips 44: Hockeyföräldrar

Uffes utvecklingstips 44: Hockeyföräldrar

I detta tips vill jag ta upp några punkter som både forskningen och den beprövade
erfarenheten faktiskt visar är helt centrala när det gäller idrottsföräldrars beteende.

Man ska passa sig för att försöka uppfostra andra vuxna i hur man är bäst som förälder. Det varken får eller bör man ta sig rätten till. I detta tips vill dock jag ta upp några punkter som både forskningen och den beprövade erfarenheten faktiskt visar är helt centrala när det gäller idrottsföräldrars beteende.

Jag tror inte uppträdandet och sättet att vara är varken bättre eller sämre hos föräldrar till hockeyspelande ungdomar än i jämförelsen med andra idrotter. Däremot så är hockeyn en sport som det går att tjäna pengar på och till och med stora pengar. Att det spelar in när vi kommer in på den hets som här och var råder i unga år, är jag helt övertygad om. Jag tror alltför många, medvetet eller omedvetet, lever ut sina egna uteblivna hockeykarriärer genom sina barn.

Effekterna av det är lika självklara som tydliga. Barnet/ ungdomen slutar spela om han eller hon känner att intresset är större hos föräldern eller föräldrarna än hos sig själv.

Drivet måste komma inifrån, som jag har varit inne på många gånger förut och förvånansvärt många behöver bli påminda om punkterna i detta tips. Det gäller även föräldrar som samtidigt också är tränare. Den överlägset största gruppen tränare, vilket är fullt naturligt för så är den ideella hockeyrörelsen uppbyggd. Tipsen är i all välmening och i syfte att förstärka det sunda hockeyledaroch föräldraskapet!

5 tips till hockeyföräldrar

1. Stäm av kontinuerligt att glädjen över att träna och spela hockey finns där. Inget kan vara jätteroligt alltid, men huvudanledningen till att hålla på bör vara att det är roligt.

2. Stå för att sunda värderingar är viktigt. Hur man uppträder på och utanför isen. Mot medspelare, tränare, motståndare, domare och andra föräldrar. Våga säga ifrån när det inte är okej, men kom också ihåg att berömma föredömligt beteende.

3. Skilj på prestation och resultat. Om inte du som förälder förstår att det är prestationen som är det viktigaste blir det nästintill omöjligt för barnet/ungdomen att göra det.

4. Se till att barnet/ungdomen får växa genom att själv successivt klara fler och fler saker. Alltifrån att knyta skridskorna till att själv ta kontakt med tränaren.

5. Stötta i vått och torrt. Tryggheten i att de som betyder mest finns där som stöd oavsett vad som sker är obeskrivbart viktig. Förstärk det positiva, sätt saker i rätt perspektiv.

Klicka här för att läsa som pdf

Föräldrafoldern