Disciplin

Västmanlands Ishockeyförbund administrerar disciplinärenden för Västmanland. Disciplinärenden rörande regionala serier hanteras av Region Västs disciplinkommitté.

Senast uppdaterad: 22-11-06 av tobias bojar