Krav på EU:s vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

jourverksamhet för TSM/OVR.

Regionen har jourverksamhet för TSM/OVR. Alla samtal kring TSM/OVR etc. i samband med match hänvisas hit. Detta gäller såväl kvällar som helger.