Styrelse

Senast uppdaterad: 24-06-18 av Nils Averfeldt
Tobias Molin Ordförande Jämtland-Härjedalen
Nicklas Tander Vice ordförande Jämtland-Härjedalen
Johan Andersson Ledamot
Lars Andersson-Segersten Ledamot
Ulrika Jonsson Distriktskommittén Jämtland-Härjedalen
Pärra Jönsson Utbildningskommittén Jämtland-Härjedalen
Jesper Lexhagen Funktionärskommittén Jämtland-Härjedalen
Johannes Nilsson Tävlingskommittén Jämtland-Härjedalen