Styrelse

Senast uppdaterad: 24-02-14 av Nils Averfeldt
Tobias Molin Ordförande Jämtland-Härjedalen
Nicklas Tander Vice ordförande Jämtland-Härjedalen
Johan Andersson Breddkommittén Jämtland-Härjedalen
Lars Andersson Ledamot
Marcus Burman Funktionärskommittén Jämtland-Härjedalen
Ida Enfeldt Utbildningskommittén Jämtland-Härjedalen
Ulrika Jonsson Distriktslagskommittén Jämtland-Härjedalen
Johannes Nilsson Tävlingskommittén Jämtland-Härjedalen