Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Sverige-Tjeckien

Den 10 nov spelar Tre Kronor mot Tjeckien i Saab Arena. Alla ungdomslag inkl vänner och familj är välkomna!

Instruktioner till OVR Lighter

Nu finns en checklista för OVR Lighter framtagen