Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för idrotten. Svenska Ishockeyförbundet tar därför ett långsiktigt ansvar och inför en ny period av korttidspermittering.

Förlängt beslut gällande distriktets hockeyverksamhet

Efter gårdagens beslut om förlängning om de regionala allmänna råden från det Regionala Smittskyddet har Tävlingskommittén fattat beslut om distriktets hockeyverksamhet.

Beslut om Region Syds regionala serier

Region Syds Tävlingskommitté sammanträdde den 7/11 med anledning av de nya direktiven runt Covid-19. Ett antal beslut rörande de regionala serierna har fattats.

TV-puckens slutspel genomförs

Under tisdagen den 13 oktober fattade Svenska Ishockeyförbundets styrelse beslutet att TV-puckens slutspel ska genomföras i Umeå den 29 oktober- 1 november.

Skärpta råd i Östergötland

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Östergötland har beslutat om skärpta råd som gäller i hela Östergötland. Dessa råd är förlängda och gäller nu fram till och med den 13 december.

De skärpta allmänna råden från Östergötland kan du läsa här.

Information från Folkhälsomyndigheten.

Riksidrottsförbundets informationssida om idrott och Covid.