Reklam
Reklam
    Hem / Spelformer

Spelformer

Därför anpassar vi spelformerna

Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom ishockeyn så länge som möjligt. Och för att lyckas med det måste hockeymiljön på alla nivåer vara inspirerande och utvecklande. I det här projektet utmanar vi vad ”riktig hockey” är. Alltså: hur ishockey spelas och i vilken form, och att det är olika beroende på ålder och mognadsgrad. Därför har vi utgått från barnens perspektiv i frågan och hur vi på bästa sätt kan utbilda människor som spelar ishockey. Matchspel är precis som träning ett tillfälle för lärande, så för att skapa en hockeymiljö där vi anpassar verksamheten efter utvecklingsnivå måste spelformerna också anpassas därefter.

Säsongen 2020/2021 så testades de nya föreslagna spelformerna i 7 st pilotdistrikt. Under några få omgångar under den så korta pandemisäsongen testades ett helt nytt regelverk och nya planstorlekar. 

I samband med förbundsmötet den 11 juni 2021 beslutade svensk ishockey, alla distriktishockeyförbund tillsammans med ligorna att man säsongen 2022/2023 kommer införa nationella spelformer på barn- och ungdomsnivå, som gäller i hela Sverige. Beslutet ligger till grund för det uppdrag förbundsmötet gav Svenska Ishockeyförbundet 2019, då man ville få till en nationell samsyn kring hur man spelar ishockey i unga år.

Under säsongen 2021/2022 kommer ytterligare pilotdistrikt att spela de nya spelformerna fullt ut. Under säsongen kommer dessa spelformer utvärderas löpande samt göra nya mätningar, för att optimera sättet vi spelar ishockey på.