Reklam
    Hem / Spelformer

Spelformer

Därför anpassar vi spelformerna

Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom ishockeyn så länge som möjligt. Och för att lyckas med det måste hockeymiljön på alla nivåer vara inspirerande och utvecklande. I det här projektet utmanar vi vad ”riktig hockey” är. Alltså: hur ishockey spelas och i vilken form, och att det är olika beroende på ålder och mognadsgrad. Därför har vi utgått från barnens perspektiv i frågan och hur vi på bästa sätt kan utbilda människor som spelar ishockey. Matchspel är precis som träning ett tillfälle för lärande, så för att skapa en hockeymiljö där vi anpassar verksamheten efter utvecklingsnivå måste spelformerna också anpassas därefter.

Säsongen 2020/2021 så testas de nya föreslagna spelformerna i 7 st pilotdistrikt. Här kommer vi spela med ett helt nytt regelverk och nya planstorlekar. 

Under året kommer vi utvärdera dessa spelformer löpande samt göra nya mätningar. Detta för att vi till årsmötet 2021 ska ha ett så bra underlag som möjligt för att kunna ta ett beslut om Nationella spelformer inom svensk ishockey.