Huvudsponsor Svenska Spel

Ledningsgruppen

Under ledning av förbundets högsta tjänsteman, generalsekreteraren, ansvarar ledningsgruppen för förbundets operativa verksamhet och det centrala kansliet inom ramen för den av förbundsstyrelsen fastlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget. I ledningsgruppen ingår, utöver generalsekreteraren, förbundskansliets avdelningschefer. 

Senast uppdaterad: 22-09-14 av Stefan Ladhe
Johan Stark Generalsekreterare
Marcus Bojling Stabschef
Lisa Hållars Ekonomichef
Christer Plars Kommersiell chef
Anders Lundberg Landslagschef
Anders Wahlström Utvecklingschef
Magnus Mårtensson Tävlingschef

Hockeyboken 2022/2023