Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Ledningsgruppen

Under ledning av förbundets högsta tjänsteman, generalsekreteraren, ansvarar ledningsgruppen för förbundets operativa verksamhet och det centrala kansliet inom ramen för den av förbundsstyrelsen fastlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget. I ledningsgruppen ingår, utöver generalsekreteraren, förbundskansliets avdelningschefer. 

Senast uppdaterad: 24-01-31 av Linus Hugosson
Lisa Hållars Web
Lisa Hållars Ekonomi- & personalchef
Christer Plars Web
Christer Plars tf Generalsekreterare/ Kommersiell chef
Anders Lundberg Landslagschef
Anders Wahlström Web
Anders Wahlström Utvecklingschef
Magnus Mårtensson Web
Magnus Mårtensson Tävlingschef