Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Fokusområden

Strategi2030 Fokusområden 2 1

De områden som vi fokuserar på under perioden 2023–2030.

En föreningsishockey av högsta kvalitet

Allt börjar i ishockeyföreningens verksamhet. Det är i föreningarna engagemanget är som allra tydligast. Det är hemmaplanen och hemmakänslan som bygger stolthet och människor. Våra största stjärnor glömmer aldrig sin hemmaförening eller de som la ner sin själ i att utveckla föreningen. Det är där intresset föds och växer. Det är i föreningsverksamheten vi ska göra störst skillnad. Det är också i föreningarna spelarutveckling sker dagligen. Det gör vi genom hög kvalitet i all verksamhet.

Vi vill att svensk ishockey ska växa och då behöver den vara öppen för alla som vill. Utvecklingen av dam/flickishockeyn har under senare år varit bra och kommer att vara viktiga även under kommande år. Vi vill även behålla fler inom ishockeyn. Genom att minska hets, selektering och verka för att minska antalet övergångar inom ungdomsishockeyn kommer fler att spela ishockey under längre tid. Vi har tagit fram principer för bland annat detta som vi kontinuerligt utvecklar. För att behålla fler inom ishockeyn måste vi göra det ännu enklare för spelare, ledare, domare och andra att fortsätta inom ishockey i olika roller. Därför är utbildningsinsatser för individer inom ishockeyn oavsett om man är aktiv funktionär, förälder eller supportrar viktiga. Det säkrar påfyllnad av ledare, domare och andra funktionärer över tid. Vi ställer krav på att de vi samverkar med aktivt ska bidra till att svensk ishockey når vår vision samt ställer upp på, lever och verkar efter våra kärnvärden och vår verksamhetsidé.

Den ideella föreningen möter dagligen utmaningar som ställer nya och andra krav. Föreningen kan i vissa fall ha svårt att på egen hand erbjuda en verksamhet med högsta kvalitet. Våra föreningar ska kunna arbeta tillsammans med och samarbeta med andra aktörer som är en del av svensk ishockey, enligt den definition vi la fast redan 2017. Aktörer inom svensk ishockey som kan bidra till utvecklingen av både föreningen och de som är engagerade i den – från spelare och ledare till domare, föräldrar och andra som är engagerade i föreningen.

De regionala hockeykontoren kommer att ha en viktig roll i att aktivt stödja föreningsutvecklingen i alla delar och på alla ambitionsnivåer. Hemmaplansmodellen är, tillsammans med välutbildade ledare som är grundade i våra värderingar, en avgörande kvalitetsgaranti för en föreningsmiljö av högsta kvalitet. Vår ambition är att alla föreningar ska arbeta enligt Hemmaplansmodellen. Vi kommer att ytterligare behöva kvalitetssäkra både modellen i sig och användningen av den under de kommande åren. Både incitament och krav kan behöva förstärkas.

Öka intresset för ishockey

Vi vill att fler ska ha en relation till svensk ishockey. Vi vill att fler ska följa ishockeyn utan att ha behövt komma från en aktiv spelarkarriär eller att ha barn som spelar. Fler nya målgrupper ska hitta ishockeyn som sin idrott, samtidigt som vi ska arbeta hårt för att behålla de som redan valt ishockeyn.

Vårt mål är tydligt: vi ska öka intresset från dagens 21 procent av svenska folket till 25 procent år 2030. För att nå det målet är våra föreningar avgörande. Det är där intresset börjar och skapas med hjälp av lokala idoler och lokal stolthet på samtliga nivåer inom ishockeyn.

För att kunna växa och bli fler krävs tillgång till is, men isen är viktig även för att öka intresset hos ännu fler. Vi ser att om fler har is i sin närhet kommer fler att lära sig att åka skridskor. Det kommer att bidra till att intresset ökar för vår idrott. Vi är medvetna om att kommunsverige kommer att få en mer ansträngd ekonomi under de år den här strategin gäller. För svensk ishockey är kommunerna en stark samarbetspartner, men vi måste vara ännu mer öppna för lösningar där andra aktörer bidrar till att skapa fler isytor. En viktig utgångspunkt för att det ska vara en väg framåt är att kostnaderna för att spela ishockey, att vara i ishallar eller på andra isytor, inte får öka utöver nivån motsvarande en genomsnittlig kommuntaxa.

I arbetet med att öka intresset är våra landslag viktiga. I den Demoskopundersökning vi genomförde 2022 är det tydligt att landslagen med Tre Kronor i spetsen driver ett intresse även hos de som inte är aktiva eller engagerade inom ishockeyn. De evenemang vi kommer att arrangera på hemmaplan under de kommande åren är därför alldeles särskilt viktiga för att öka intresset. Med det sagt betyder föreningar och serier på den högsta nivån mycket för att skapa ett ökat intresse. Det engagemang, känslor och idoler som våra föreningar skapar är viktiga för ett ökat intresse för ishockeyn.

Bäst i världen

Många ungdomar drivs av drömmar och väljer att satsa på ishockeyn fullt ut. En förutsättning för att nå sina drömmar är en föreningsmiljö av högsta kvalitét för spelarutveckling. Svensk ishockey behöver ett uttalat och bestämt prestationsperspektiv för att återta vår världsledande position. Att tävla är en del av ishockeyns dna. Framgång föder framgång. Alla landslag ska alltid tävla om medaljer i mästerskap och våra elitföreningar ska tävla om mästerskap på den internationella arenan.

Våra elitföreningar är starka i den internationella konkurrensen. Det ska de fortsatt vara och det säkras bland annat genom vår ligamodell där våra ligor på den högsta nivån får rätt förutsättningar för sin utveckling, både när det gäller den sportsliga prestationen och de kommersiella möjligheterna. För att höja prestationsverksamheten i svensk ishockey är elitföreningarnas engagemang i regionförbunden viktiga för regional återväxt av spelare till elitishockeyn inom både herr- och damishockeyn.

Vi har en spelarutveckling/utbildning som i stora delar håller högsta internationella klass. Vi ska ha få utländska spelare i inom junior- och ungdomsishockeyn. Vi ska utveckla och stärka våra unga spelare fostrade i våra föreningar så att vi i kan förse våra lag i våra ligor, men även i det övriga seriesystemet, med i första hand svenska spelare.

Att vara bäst i världen innebär att svensk ishockey ska vara långt framme i den internationella ishockeyn även utöver själva ishockeyspelandet. Svenska domare ska döma de stora internationella matcherna i de största turneringarna och tränare och ledare ska ha förutsättningar att ta större plats inom den internationella ishockeyn. Förebilder även inom de rollerna inspirerar fler ungdomar att ta på sig sådana uppdrag. Svensk ishockeys företrädare ska ta plats i den internationella ishockeyn, inklusive i den internationella klubbishockeyn.

Senast uppdaterad: 23-11-27 av Stefan Ladhe