Stipendier
Huvudsponsor Svenska Spel

Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning, både nationellt och internationellt

Stipendiesumma 

10 000-25 000 kr/stipendium.

Ändamål för stipendiet

Ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökningsförfarande

Ansökningshandlingen skickas först till respektive huvudorganisation innan 1 december (ansökningarna ska från huvudorganisationerna vara RF tillhanda 31 december). Organisationerna rangordningar ansökningarna.

Besked lämnas under senare delen av första halvåret till de som får stipendiet.

Ansökningsblankett

Senast uppdaterad: 22-07-27