Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Vem gör vad

Strategi2030 Vem Gör Vad 2 1

Vi har redan i det första fokusområdet pekat på att utvecklingen för svensk ishockey börjar i föreningen. Det är riktigt. Det vi menar under denna rubrik är dock hur vi inom svensk ishockey ska få strategin att bli verklighet i actions.

När den övergripande strategin ska gå från ord till handling är det viktigt att i nästa steg konkretisera och formulera tydliga planer med mål och aktiviteter. Att bryta ner strategin i planer och aktiviteter ska göras i de kommittéer som ansvara för respektive område och där de olika organisationerna inom respektive kommitté finns representerade liksom i de regionala hockeykontoren samt i distrikt och ligor.

Senast uppdaterad: 23-11-27 av Stefan Ladhe