Huvudsponsor Svenska Spel

Förbundsstyrelsen

Styrelsen 2021 2022 (1)

Svenska Ishockeyförbundets styrelse är förbundets högsta beslutande organ när årsmöte/extra årsmöte inte är sammankallat. SIF-styrelsen har i uppdrag att verka för att uppfylla svensk ishockeys övergripande mål:

- Att främja ishockeyidrotten i landet
- Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov
- Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar
- Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitét
- Att värna om det betydelsefulla ideella arbetet

Senast uppdaterad: 22-09-14

Svenska Ishockeyförbundets Styrelse

Anders Larsson Ordförande
Peter Forsberg Vice ordförande
Jonas Sandberg Ledamot
Cecila Hager Ledamot
Pia Carlsson Thörnqvist Ledamot
Lars Nilsson Ledamot
Michael Persson Ledamot
Maria Wilén Ledamot
Göran Tidström Ledamot
Eva Werkelin Ledamot
Roger Ekström Adjungerad
Johan Stark Adjungerad generalsekreterare
Marcus Bojling Adjungerad sekreterare

Hockeyboken 2022/2023