Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Förbundsstyrelsen

Styrelsen2023 Lr

Förbundsstyrelsen efter Förbundsmötet i juni 2023. Saknas på bild: Michael Persson

Svenska Ishockeyförbundets styrelse är förbundets högsta beslutande organ när årsmöte/extra årsmöte inte är sammankallat. SIF-styrelsen har i uppdrag att verka för att uppfylla svensk ishockeys övergripande mål:

- Att främja ishockeyidrotten i landet
- Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov
- Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar
- Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitét
- Att värna om det betydelsefulla ideella arbetet

Senast uppdaterad: 24-04-18

Svenska Ishockeyförbundets Styrelse

Anders Larsson Styrelse
Anders Larsson Ordförande
Peter Forsberg Styrelse
Peter Forsberg Vice ordförande
Jonas Sandberg Styrelse
Jonas Sandberg Ledamot
Cecilia Hager Styrelse
Cecila Hager Larsson Ledamot
Pia Carlsson Törnqvist
Pia Carlsson Thörnqvist Ledamot
Lars Nilsson Styrelse
Lars Nilsson Ledamot
Michael Persson
Michael Persson Ledamot
Maria Wilen Styrelsen
Maria Wilén Ledamot
Mathias Tegner Styrelse
Mathias Tegnér Ledamot
Kristina Vikdahl Zackrisson
Kristina Vikdahl Zakrisson Ledamot
Roger Ekström Styrelse
Roger Ekström Ledamot
Christer Plars Web
Christer Plars Adjungerad Generalsekreterare
Lisa Hållars Web
Lisa Hållars Adjungerad