Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Strategi2030 Top

På förbundsmötet 17 juni 2023 antogs Strategi 2030 som ny gemensam strategi för svensk ishockey. Strategi 2030 innehåller definitioner av svensk ishockeys vision, verksamhetsidé och kärnvärden. Dessutom ringas tre fokusområden in och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas nå målbilden.

Förord från Anders Larsson och Johan Stark.

Senast uppdaterad: 23-06-19 av Linus Hugosson

Vår vision

Sveriges mest engagerande idrott.

Vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

 

Dags att anmäla sig till Fortbildning

Tre Kronors Hockeyskola

Karjala Tournament

Beijer Hockey Games