Projektstöd
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Projektstöd/ Återstartstöd/ Idrottsmedel

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott syftar till att utveckla barn-och ungdomshockey. Fokusområden är fortsatt att rekrytera och behålla fler i vår idrott.
Projektansökningar sker via föreningens IdrottOnline-sida.

Nedan ser du vad som gäller för 2023:

Tre Kronors Hockeyskola (TKH) – projektstöd

Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de yngsta barnen. Fokus är på att lära sig åka skridskor för att sedan prova på spelet med puck och klubba. Vi ser att första steget in till ishockeyn ska vara enkelt, barn ska kunna komma som dom är med skridskor, hjälm med galler och ett halsskydd eller krage som skyddar halsen. Full utrustning ska inte vara ett krav.

Tre Kronors Hockeyskola handlar om att ha kul och under lekfulla former ge barn möjligheten att lära känna ishockeyn som förhoppningsvis föder ett intresse som varar hela livet! Vi vill att alla barn, flickor som pojkar 5 år och äldre, ska känna sig välkomna i verksamheten.

Tre Kronors Hockeyskola är en del av Svenska Ishockeyförbundets projektstöd 2023.

Nytt för 2023, föreningen behöver inte göra en ansökan i idrottonline för att delta.

Anmälan för att din förening ska delta i Tre kronors hockeyskola sker till ditt Regionförbund, föreningsutvecklarna på respektive hockeykontor eller till ingela.asplund@swehockey.se

Meddela vem som är ansvarig för TKH flick respektive TKH pojk till ditt hockeykontor eller Ingela Asplund.  

Respektive Regionförbund kommer gå ut med mer information gällande TKH utbildning och TKH paket.

Läs mer om Tre Kronor Hockeyskola under utveckling under fliken ”Tre Kronor Hockeyskola”

Marknadsföring:

För att nå ut på bästa sätt har vi tagit fram ett digitalt marknadsföringskit som ni som förening kan använda er av. Ni hittar materialet på:

https://klubbmaterial.swehockey.se

Lösenord: klubbmaterial 

Vid frågor kontakta:

Ingela Asplund, ingela.asplund@swehockey.se

 

Återstartsstöd- Insatser förening

Ni som förening har nu möjlighet att ansöka om medel inom ramen för återstartsstödet inom följande områden.

Rekrytering av nya spelare - Låne -och prova på utrustning:

Bidrag till inköp av låne- och prova på utrustning i syfte att ge fler spelare möjligheten att testa på ishockey

Arbetet med att behålla spelare längre upp i åldrarna – framför allt i övergången mellan TKH och lagbildning:

Bidrag till insatser som syftar till att behålla fler spelare i övergången från hockeyskoleverksamheten till att ni bildar lag (Vi vet att vi inom svensk ishockey generellt tappar en stor andel spelare vid denna övergång).

Arbetet med att höja andelen kvinnliga tränare/ledare inom svensk ishockey:

Bidrag till att utbilda de tjejer/kvinnor ni har som tränare/ledare idag i er förening eller som ni vill ha som tränare/ledare i er förening till nästa säsong oavsett om det avser flick- eller pojkishockeyn.

Arbetet med att coacha föreningens tränare:

Bidrag till att skapa strukturer i föreningen där ni ger tränarna möjlighet att få coachning i sin roll som tränare.

Notera att:

  • Ansökningar om återstartsstöd ses över löpande.
  • Ni ansöker i idrottonline och får meddelande i IdrottOnline om er ansökan godkänns samt om det kan komma behövas eventuella kompletteringar i er ansökan.
  • Den som gör ansökan måste ha rollen ”idrottsmedelansvarig”
  • Principen ”först till kvarn ” råder.
  • Er satsning ska alltid återrapporteras i Idrottonline, så dokumentera hur det fortlöper och antalet träffar och deltagare.  

Se lathund för ansökan i länk till lathunden

Önskvärt att ni söker för kommande års verksamhet, säsongen 2023-2024.

Vid frågor kontakta:

Ingela Asplund, ingela.asplund@swehockey.se

 

Senast uppdaterad: 23-06-05 av Stefan Ladhe