Huvudsponsor Svenska Spel

Styrgrupper

Senast uppdaterad: 22-09-15

Styrgrupp Hockeykontor

Lars Nilsson Ordförande, Region Väst
Michael Persson Ledamot, Region Norr
Göran Tidström Ledamot, Region Öst
Jonas Sandberg
Johan Stark Ledamot

Styrgrupp Strategi 2030

Anders Larsson Ordförande
Pia Carlsson Thörnqvist Ledamot
Michael Persson Ledamot
Johan Stark Ledamot

Hockeyboken 2022/2023