Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Tävlingsnämnden

Svenska Ishockeyförbundets beslutande organ i tävlingsärenden såsom dispenser, protester, brutna matcher och uteslutning och tolkning av ishockeyförbundets tävlingsregler. Beslutar som första instans i tävlingsärenden avseende förbundsserierna. Utgör överklagningsinstans i tävlingsärenden som avgjorts av SDF. En sådan överklagan skickas till nämndens sekreterare tillsammans med SDF beslut.

Tävlingsnämndens beslut kan överklagas till överklagandenämnden.

Bereder årligen förslag till revidering av tävlingsbestämmelserna för beslut i Förbundsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 24-03-19 av Stefan Ladhe

Sverigeresan