Organisation
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Klimatpolicy Svenska Ishockeyförbundet

Svensk ishockey – världens bästa! Förbundet ska därmed också ta ett aktivt ansvar för miljön. Produktion av isytor och arenaverksamhet utgör i olika grad till en miljöpåverkan tillsammans med resor till träning, tävling och publika evenemang.

All verksamhet inom förbundet ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • Göra klimatpolicyn känd för att engagera och motivera medarbetare och aktiva till ett miljövänligt förhållningssätt
  • Erbjuda anläggningsägare och hallsponsorer samverkansprojekt för att minska energianvändningen i tränings‐ och tävlingsverksamhet
  • Ställa krav vid upphandling av tjänster och produkter som minskar utsläpp av svårnedbrytbara eller farliga ämnen
  • Leva upp till miljölagstiftning och redovisa miljöarbetet med utgångspunkt i nationella miljömål
Senast uppdaterad: 22-07-27 av Administrator

Utbildning för sportsligt ansvariga

Beijer Hockey Games