Organisation
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Klimatpolicy Svenska Ishockeyförbundet

Svensk ishockey – världens bästa! Förbundet ska därmed också ta ett aktivt ansvar för miljön. Produktion av isytor och arenaverksamhet utgör i olika grad till en miljöpåverkan tillsammans med resor till träning, tävling och publika evenemang.

All verksamhet inom förbundet ska medverka till en långsiktigt och hållbar utveckling genom att:

  • Skapa medvetenhet och engagemang kring miljöarbetet i vår organisation

  • Erbjuda anläggningsägare och hallsponsorer samverkansprojekt för att minska energianvändningen i tränings‐ och tävlingsverksamhet

  • Ställa krav på social och miljömässig hållbarhet vid upphandling av produkter och tjänster

  • Leva upp till gällande miljölagstiftning samt i möjligaste mån bidra till att uppnå de nationella miljömålen
Senast uppdaterad: 24-03-26 av Stefan Ladhe