Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Förutsättningar för att lyckas

Strategi2030 Förutsättningar 2 1

En strategi pekar ut vad de viktigaste fokusområdena är de kommande åren. För att lyckas krävs även socialt hållbar ishockeyrörelse som hanterar viktiga delar som skär tvärs igenom alla fokusområden och skapar de förutsättningar vi behöver för att lyckas.

Anläggningar

Att ha tillgång till is är en avgörande faktor och förutsättning för att vi ska lyckas med att bli Sveriges mest engagerande idrott. Det behövs ishallar där vi kan träna och spela ishockey. Idag är konkurrensen om istiderna hård, och att utveckla spelare kräver möjlighet att träna just ishockey. Fler ishallar och isytor behövs, men också att ha tillgång till mer is i de befintliga ishallarna är något vi kommer att behöva arbeta mer med kommande år. Allt fler barn och ungdomar söker sig till ishockeyn, vilket innebär att fler istider behövs. Samverkan med andra idrotter på is kan vara en väg, men ibland är vi i konkurrens med just de idrotterna och därför behöver vi formulera vad och hur en ishall nyttjas mest effektivt.

En annan del av anläggningsfrågan som vi kommer att behöva möta kommande år är klimat- och andra hållbarhetsfrågor som till exempel energieffektivisering. I våra egna hallar är detta redan en verklighet, men även ett ansvar för energiåtgången i de kommunala anläggningarna kommer att ställa nya krav på oss. Därför behöver vi vara proaktiva och kreativa för nya lösningar.

Ekonomi

Det är troligt att vi under merparten av vår strategiperiod mellan 2023 och 2030 kommer att mötas av tuffa tider. Kostnader för att till exempel driva våra anläggningar påverkar förutsättningarna för våra föreningar på alla nivåer. Ökade kostnader för fler familjer kan påverka viljan att börja spela ishockey. Vi kommer att under kommande år, med gemensamma krafter, både skapa nya och kreativa möjligheter för förbund och föreningar att långsiktigt säkra de ekonomiska resurser som behövs för att driva och utveckla verksamheten. Särskilt viktigt är att stötta och hitta modeller för de lokala föreningarna att klara av de finansiella utmaningar som med stor sannolikhet kommer att vara en verklighet under strategiåren.

Strategisk kommunikation

SIF, distrikt, hockeykontor och ligor måste som samlande resurser för svensk ishockey stärka den strategiska och långsiktiga kommunikationen. Vi behöver vässa den samlade kommunikationen mot olika målgrupper. Ett utvecklingsområde att stärka vardagskommunikationen inom ishockeyn – vi ska prata ishockey än mer – och göra det i sammanhang och kanaler där vi möter nya målgrupper och de som redan är frälsta.

Digitalisering

Fortsatt effektivisering och utveckling av vår idrott kräver moderna digitala verktyg och lösningar för tävling, administration, utbildning och statistik. Svenskhockey-tv, baserad på AI-teknik, är ett föregångsexempel inom svensk idrott som vi ska utveckla ännu mer med ett brett och unikt innehåll. För de funktioner och verksamheter som är gemensamma behövs en samordnad digital strategi.

Internationell kontext – internationell roll

Svensk ishockey är ingen solitär. Vi är en aktiv och viktig del i den internationella ishockeyn. Idag finns svensk ishockey representerade i en rad organ från IIHF:s Council (styrelse) till kommittéer och andra organisationer inom till exempel den europeiska klubbishockeyn. Det är viktigt även kommande år att vi tar plats. Svensk ishockey har även tagit på sig en roll med de unika kontakter som finns med NHL att tala för hela den europeiska ishockeyn när det bland annat kommer till avtalen med NHL. Den rollen kan vi med fördel fortsatt ta.

Senast uppdaterad: 23-11-27 av Stefan Ladhe