Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Rättigheter

Svenska Ishockeyförbundet ("SIF") är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet som främjar, utvecklar och administrerar ishockey på alla nivåer. SIF ansvarar för och driver medlemsföreningars gemensamma intressen, behov och önskemål såväl nationellt och internationellt. Med SIF avses nedan även andra företag och organisationer som ägs av eller kontrolleras av SIF.
Varumärken och kännetecken som används av SIF
SIF har registrerat ett antal varumärken, däribland förbundets logotyp. Som innehavare av dessa varumärken har SIF ensamrätt att använda sig av dem. SIF innehar även rätten till, eller har rätten att utnyttja, andra immateriella rättigheter med ensamrätt.
SIF har även rätt att använda vissa varumärken som innehas av andra aktörer. Av dessa märken kan särskilt nämnas de varumärken som tillhör våra partners och sponsorer. De omfattas, precis som SIF:s egna märken, av reglerna om ensamrätt. SIF har vidare rätten att använda märket TRE KRONOR, som också är ett skyddat riksvapen.

Användning av varumärken

Den som vill använda sig av ett skyddat varumärke måste ha tillstånd från innehavaren. Det är innehavaren som bestämmer om, hur och var varumärket får användas. Reglerna kring hur varumärken får användas gäller för all kommersiell användning av varumärken i marknadsföringssyfte. Det spelar ingen roll om användaren är ett stort eller litet företag, ideell förening eller organisation, eller om marknadsföringen sker i form av en annons eller på något annat.
För att ett företag eller organisation ska ha rätten att använda SIF's varumärken eller andra rättigheter i sin marknadsföring eller kommunikation krävs, att företaget är en sponsor till SIF eller att företaget är sponsor till ett SIF arrangerat event.
Användning av bilder och filmmaterial
SIF innehar rättigheterna till samtliga fotografier och rörligt bildmaterial som förekommer på hemsidan. I förekommande fall har SIF tecknat avtal med upphovsmannen om rätt att få använda materialet. Det är inte tillåtet att kopiera eller på annat sätt utnyttja materialet på hemsidan utan samtycke från SIF.

Varumärkesintrång

Den som använder ett skyddat varumärke, eller ett märke som liknar detta, kan göra sig skyldig till varumärkesintrång. SIF agerar mot all otillåten användning av dess varumärken eller andra rättigheter (t.ex. bild). Många gånger är dock intrånget oavsiktligt och SIF försöker alltid i första hand att informera den som begått intrånget om att användningen är otillåten och att användningen ska upphöra.
Om ett intrång är omfattande eller inte upphör trots påpekande från SIF, kan SIF komma att ta ärendet vidare juridiskt och driva saken i domstol.
Liknande regler gäller vid intrång i upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Senast uppdaterad: 22-09-07 av Administrator