Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Översyn av Licensregelverket 2024

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp har föreslagit en översyn av licensregelverket samt möjlighet för licensnämnderna att bevilja ett andra dispensår under följande förutsättningar:

(i) att föreningen inte uppvisar ett negativt eget kapital i den för licensprövningen inlämnade redovisningen,  

(ii) att föreningen kan påvisa att den vid föregående licensprövning (som resulterade i dispensår) inlämnade handlingsplanen följts efter bästa förmåga och att vidtagna åtgärder bidragit till förbättringar av det egna kapitalet,

(iii) att föreningen genom att beviljas ett andra dispensår inte kommer att ha beviljats tre dispensår under en sammanhängande period om fem år (inklusive säsongen 2024/25).

Vid FS-sammanträdet den 22 mars lade arbetsgruppen sitt förslag och styrelsen ställde sig positiv till det. Vidare fördes en diskussion om att översynen av regelverket liksom möjligheten till ett andra dispensår ska omfatta samtliga ligor. GS uppdrogs därför att stämma av frågan med ligaorganisationerna för SDHL, SHL och Hockeyallsvenskan. GS har därefter meddelat att aktuella ligaorganisationer stödjer förslaget.

Därmed föreslogs styrelsen att per capsulam fatta beslut om en översyn av licensregelverket liksom en möjlighet till ett andra dispensår för klubbar i alla fyra ligorna i enlighet med förutsättningarna i arbetsgruppens förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

  1. att göra en översyn av licensregelverket för samtliga ligor inför säsongen 2025/2026.
  2. att med anledning av översynen möjliggöra för licensnämnderna att bevilja ett andra dispensår för förening som redan beviljats ett sådant.

 

Senast uppdaterad: 24-06-07 av Stefan Ladhe