Teams möte med 08 tränare och ungdomsansvariga

Ledarna för team 08 kommer att hålla ett teamsmöte med föreningarnas tränare och ungdomsansvariga som uppstart på resan mot TV-pucken 2023. 

Man kommer att redogöra för sina planer och diskutera kring detta.

Stefan Johansson 22-11-29