Från och med säsongen 23/24 administrerar Regionförbundet Ishockey Väst alla disciplinärenden för
samtliga föreningar i Region Väst (Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Örebro, Västmanland och
Värmland) från U9 upp till HockeyEttan (dam och herr).

Regionförbundets tjänstemän administrerar och handlägger samtliga ärenden till regionens
disciplinnämnd som tar beslut i aktuella bestraffningsärenden. Regionförbundets tjänstemän är ej
delaktiga i besluten och kan därmed ej påverka dessa.

Disciplinnämnden sammanträder 2 gånger per vecka (tisdagar och torsdagar) och tar beslut i aktuella
ärenden som är kompletta på beslutsdagen. När beslut fattats delges det berörd förening genom
föreningens officiella e-postadress, kontaktperson på laget för aktuell serie, disciplinnämnden samt
anmälare/domare. Det är föreningens ansvar att delge berörd ledare/spelare beslutet.

I beslutet framgår det hur länge spelare/ledare är avstängd alternativt böter. Datum fr.o.m. - t.om.
(vilket bedöms motsvara x antal matcher), motivering till beslut och för vilken förseelse.

Fattade och delgivna beslut kan inte ändras av Region Väst disciplinnämnd. Mindre felaktigheter som
inte påverkar beslutet exempelvis stavningsfel, felräkningar eller andra uppenbara kosmetiska
felaktigheter kan dock justeras av Regionförbundets disciplinnämnd.

Är man inte nöjd med beslutet finns möjlighet att överklaga hos Svenska Ishockeyförbundet, Box
5204, 12116 Johanneshov. För att SIF ska ta upp ärendet till prövning krävs dels att klagoskriften
inkommit till disciplin@swehockey.se senast två (2) veckor från den dagen detta meddelas, dels att
SIF meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap. 3§ RF:s stadgar.

Tågordning vid disciplinärenden
1. Anmälan kommer in
2. Anmälan, begäran om yttrande och ev. film/bildmaterial delges disciplinnämnd, förening och
kontaktperson på laget.
3. Yttrande kommer in (om spelare/ledare vill yttra sig)
4. Disciplinnämnden sammanträder 2 gånger i veckan, tisdagar och torsdagar.
5. Beslut delges på onsdagar och fredagar

Senast uppdaterad: 23-12-22 av Per Ängvald