Avsiktsförklaring

I ambitionen att minimera antalet övergångar mellan föreningarnas ungdomslag, U9-U16, har en avsiktsförklaring uppnåtts mellan ishockeyföreningar ingående i Södermanlands Ishockeyförbund. Syftet är att stärka föreningar och att utveckla och skapa goda förutsättningar för en bra utvecklingsmiljö för de aktiva. Avsiktsförklaringen är undertecknad av samtliga ungdomsföreningar i distriktet samt är en förutsättning för deltagande i all tävlingsverksamhet inom ramen för Södermanlands ishockeyförbund från och med säsongen 2022/23.

Läs Avsiktsförklaringen i sin helhet här

Senast uppdaterad: 22-12-06 av Timmy Cox