Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Motion till Region Öst

Härmed erinras om att tiden för att inkomma med motioner till Regionförbundet Ishockey Öst utgår den 29 april 2021. Motioner till regionförbundet bör avse den regionala verksamheten (juniorverksamheten samt spel i regionala seniorserier).