Lista Sten Rohnströms Ledarpris

2022 Covid-19 Ingen utdelning  
2021 Covid-19 Ingen utdelning  
2020 Fredrik Melin Sudrets HC
2019 Niklas Levin VR HK
2018 Johan Sjöqvist VR HK
2017 Daniel Levin VR Ungdom
2016 Ledarteam TV-Pucken  
2015 Jonas Karlsson IK Graip
2014 Örjan Nilsson Sudrets HC
2013 Fredrik Godman VR U
2012 Ronnie Ewen IK Graip
2011 Evert Bolin VR U
2010 Lena Rylander Sudrets HC
2009 Kurt Ylander IK Graip
     
Senast uppdaterad: 22-11-25 av Yvonne Lindvall