TV-puckens kvalspel för flickor avgjordes i helgen

TV-puckens kvalspel för flickor genomfördes på tre olika spelorter. Här följer en genomgång av grupperna.

Ny faktureringsadress

VIKTIG INFORMATION OM NY FAKTURERINGSADRESS