Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

jourverksamhet för TSM/OVR.

Regionen har jourverksamhet för TSM/OVR. Alla samtal kring TSM/OVR etc. i samband med match hänvisas hit. Detta gäller såväl kvällar som helger.