Senast uppdaterad: 22-12-06 av Nils Averfeldt
Kenneth Lundberg Ordförande Breddkommittén Västerbotten
Robert Ohlsson Breddkommittén Västerbotten
Katarina Sandberg Breddkommittén Västerbotten
Björn Israelsson Breddkommittén Västerbotten
Patrik Henriksson Breddkommittén Västerbotten
Ulf Halvarsson Breddkommittén Västerbotten