Senast uppdaterad: 23-06-08 av Nils Averfeldt
Hasse Edlund Ordförande Västerbotten
Rickard Johansson Vice Ordförande Västerbotten
Thomas Wallgren Ordförande Utbildningskommittén Västerbotten
Lars Allgulander Ordförande Funktionärskommittén Västerbotten
Göran Liedström Ordförande Tävlingskommittén Västerbotten
Linn Flennersjö Tävlingskommittén Västerbotten
Katarina Sandberg Ordförande Breddkommittén Västerbotten
Kenneth Lundberg Breddkommittén Västerbotten