Senast uppdaterad: 22-12-06 av Nils Averfeldt
Hasse Edlund Ordförande Västerbotten
Rickard Johansson Vice Ordförande Västerbotten
Thomas Wallgren Ordförande Utbildningskommittén Västerbotten
Erik Åström Ordförande Tävlingskommittén Västerbotten
Lars Allgulander Ordförande Funktionärskommittén Västerbotten
Gun Normark Distriktskommittén Västerbotten
Robert Ohlsson Breddkommittén Västerbotten