Tävlingsbestämmelser 2022-23

Tävlingsbestämmelser för säsongen 2022/23 finns att ta del av här.

Motion till Region Öst

Härmed erinras om att tiden för att inkomma med motioner till Regionförbundet Ishockey Öst utgår den 29 april 2021. Motioner till regionförbundet bör avse den regionala verksamheten (juniorverksamheten samt spel i regionala seniorserier).