Region Öst Logga

Regionförbundet Ishockey Öst
Gotlands Ishockeyförbund ∙ Stockholms Ishockeyförbund
Södermanlands Ishockeyförbund ∙Upplands Ishockeyförbund

Vi har nöjet att bjuda in Region Östs representanter till Regionförbundet Ishockey Östs
Årsmöte 2023

Datum: Torsdagen den 15 juni 2023 kl 19:00.

Ombud att företräda förening på regionmötet kommer att utses på distriktens årsmöten. Förening som inte önskar företrädas av ombud utan själv delta vid regionens årsmöte ombedes anmäla eget ombud senast 9 juni.
Läs hela kallelsen här:


Förbundsstyrelsen
Regionförbundet Ishockey Öst

Terese Hammarqvist 23-04-20