Krav på EU:s vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nu öppnar serieanmälan till ungdomsserierna

Nu öppnar vi upp serieanmälan till ungdomsserierna för säsongen 2021/2022.