Styrelse

Senast uppdaterad: 23-10-09 av Zakarias Granlund
Carolina Klockmo Ordförande
Mikael Lundström Vice ordförande
Helene Ersson Kassör styrelsen
Kristian Glennemo Funktionärskommittén Medelpad
Andreas Bergström Distriktskommittén Medelpad
Jens Östlund Tävlingskommittén Medelpad
Anders Ruda Funktionärskommittén Medelpad
Joachim Hammarström