Modellen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för såväl en vassare topp som en bredare bas i distriktets hockeyverksamhet. I samband med en ordförandekonferens i september 2015 överenskoms att formalisera Hälsingemodellen med en skriftlig avsiktsförklaring som undertecknas av förbundets och berörda föreningars ordförande.

Den gemensamma Hälsingemodellen innebär följande.

 

Rekrytering till den förening där barnet bor – Inriktningen är att alla barn börjar spela ishockey i Tre kronors Hockeyskola i den förening som finns närmast där barnet bor. Föreningarna ansvarar för rekryteringen och förbundet koordinerar ett gemensamt nätverk för föreningarnas rekryteringsansvariga där samordning och erfarenhetsutbyte kan ske. 

Spelarövergångar kräver dialog mellan föreningarna – Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U15) kan inte ske under pågående säsong (1/9) om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av Hälsinglands Ishockeyförbunds tävlingskommitté. Övergångar mellan säsonger ska alltid föregås av en dialog mellan ansvariga i båda inblandade föreningar. Inga föreningar värvar aktivt i ungdomsishockeyn genom att ta kontakt med spelare eller föräldrar i andra föreningar, utan övergångar baseras på barnets egen vilja och sker då grunden är sociala skäl. 

Lån av spelare för Cup – Kan bara ske om inblandade föreningar via gällande utlånings avtal är överens om detta.

 

AVSIKTSFÖRKLARING HÄLSINGEMODELLEN

Modellen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för såväl en vassare topp som en bredare bas i distriktets hockeyverksamhet. I samband med en ordförandekonferens i september 2015 överenskoms att formalisera Hälsingemodellen med en skriftlig avsiktsförklaring som undertecknas av förbundets och berörda föreningars ordförande.

Den gemensamma Hälsingemodellen innebär följande.

Rekrytering till den förening där barnet bor – Inriktningen är att alla barn börjar spela ishockey i Tre kronors Hockeyskola i den förening som finns närmast där barnet bor.

Föreningarna ansvarar för rekryteringen och förbundet koordinerar ett gemensamt nätverk för föreningarnas rekryteringsansvariga där samordning och erfarenhetsutbyte kan ske.

Spelarövergångar kräver dialog mellan föreningarna – Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U15) kan inte ske, om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av Hälsinglands Ishockeyförbunds tävlingskommitté.

Övergångar mellan säsonger ska alltid föregås av en dialog mellan ansvariga i båda inblandade föreningar.

Inga föreningar värvar aktivt i ungdomsishockeyn genom att ta kontakt med spelare eller föräldrar i andra föreningar.

 

FÖRTYDLIGANDE AV HÄLSIGEMODELLEN

- Varje förening ansvarar för att Hälsingemodellen kommuniceras ut till ledare, spelare och föräldrar.

- Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptagningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening.

 - Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U15) kan inte ske efter den 1 september den aktuella säsongen, om inte särskilda skäl finns.

- Ingen spelare, ledare eller förälder ska kontakta en annan förening i ett övergångsärende utan att först ha varit i kontakt med den nuvarande föreningen. Om en förening blir kontaktad av en spelare eller förälder i en övergångsfråga ska föreningen inte tacka ja. Föreningen ska be spelaren/förälder ta kontakt med nuvarande föreningen i syfte att lösa eventuella problem.

Om problem kvarstår bör mottagande förenings sportchef/ungdomsansvarig kontakta nuvarande förenings sportchef/ungdomsansvarig för att finna en fungerande lösning. 

Senast uppdaterad: 22-12-20 av Per Ängvald