DOMARERSÄTTNINGAR REGION VÄST

 

SÄSONGERNA 2022/2023 och 2023/2024

 

Regionala serier och Distriktsserier i Region Väst

 

Domare Linjedomare

 

  Domare   Linjeman  
  2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024
Div 2 / J 20 Regional 1160 kr 1200 kr 650 kr 690 kr
Div 3 / J20 Övriga / J18 Regional 940 kr 980 kr 540 kr 580 kr
Div 4 / J18 övrigt 760 kr 800 kr 440 kr 470 kr
U16 Regional / Dam Div 1 700 kr 730 kr 400 kr 430 kr
U 16 övriga / Dam Div 2 640 kr 670 kr 380 kr 410 kr
U15/U16 510 kr 540 kr 300 kr 330 kr

 

RESELÖNETILLÄGG, TRAKTAMENTE

 

· Reselönetillägg utgår för mer än 4 timmars tjänstgöring vid varje match:

 

- 4-10 timmar 110 kr

 

- Mer än 10 timmar 220 kr

 

· Reselönetillägg utgår inte till föreningsdomare som dömer i hemkommunen.

 

· Reselönetillägg och traktamente utgår vid flerdygnsförrättningar. I dessa fall följer ersättningen Svenska Ishockeyförbundets avtal om ersättningar i förbundsserier.

 

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

 

· Ersättning utgår för bortavaro från arbete måndag-fredag (08.00-17.00) med 200 kr/timme.

· Ersättningen beräknas efter resa i 70 km/h.

 

· Vid hemkomst efter kl. 01.00 kan uttas maximalt 3 timmars förlorad arbetsförtjänst.

 

Hemresa beräknas starta 30 minuter efter matchens slut.

 

· Om match på vardag startar senare än 19:00 beräknas ersättningen efter matchstart 19:00.

· Förening skall få eller ha rätt att kräva ett arbetsgivarintyg.

 

RESEERSÄTTNING

 

Drivmedelpris, baserat på dieselpriset "miles diesel" enligt: https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser Milersättning

Drivmedelspris enligt ovan

Milersättning

Upp till 14,99 kr/l

30 kr/mil

15,00 till 17,49 kr/l

32,5 kr/mil

17,50 till 19,99 kr/l

35 kr/mil

20,00 till 22,49 kr/l

37,5 kr/mil

22,50 till 24,99 kr/l

40 kr/mil

25,00 till 27,49 kr/l

42,5 kr/mil

27,50 till 29,99 kr/l

45 kr/mil

30,00 till 32,49 kr/l

47,5 kr/mil

32,50 till 34,99 kr/l

50 kr/mil

Milersättningen skall baseras på dagens drivmedelspris enligt Circle K hemsidan. Det är ”Aktuella priser bemannade stationer” som gäller under ”Miles Diesel”. Det är domarens ansvar att se till att ta rätt betalt och se till att hålla sig till dagens drivsmedelkostnad. Vid eventuell granskning av drivmedelspriset har den som betalar ut reseersättningen rätt att kräva tillbaka skillnaden.

 

RESTIDSERSÄTTNING

 

· Restidsersättning utgår enligt följande: Match lördag, söndag eller annan helgdag i samtliga serier:

- 0 – 9,99 mil enkel resa 0 kr

 

- 10 – 19,99 mil enkel resa 120 kr

 

- 20 mil eller mer enkel resa 240 kr

 

EJ TÄVLINGSMATCHER & CUPER

 

· Vid tränings- eller cupmatcher under lagens ordinarie seriespel utgår fullt arvode.

 

· Om tränings- eller cupmatcher spelas före påbörjat eller efter avslutat seriespel utgår 100% av ordinarie arvode.

· Om matchen inte spelas med normalt periodantal eller periodlängd skall arvodet räknas om så att det motsvarar den faktiska speltiden.

· Vid matcher där lag från olika divisioner möts gäller arvodet för den högst klassade föreningen.

 

INSTÄLLD/AVBRUTEN MATCH

 

· Om domarteam på plats upptäcker att match är inställd/flyttad utan att ha fått vetskap om detta utgår 100% av arvodet + reseersättning. Ej andra ersättningar.

· Domarna skall kontrollera ändringar fram till 24 h före matchstart, därefter har arrangerande förening ansvar att meddela domarteamet.

· Om match avbryts av oförutsedd händelse utgår grundarvode beräknat på den faktiska speltiden. Tillägg utgår som vanligt.

 

Senast uppdaterad: 22-12-21 av Per Ängvald